KATARINA OGRESTA
Rođena u Dubrovniku 1960. godine. Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu – urbanistički smjer, u Sarajevu 1986. godine.
 
Od 1986. – 2002. godine radi kao projektant u JP «Vrtlar» Dubrovnik – ustanovi za javno zelenilo i hortikulturu.
 
Školske godine 1993./'94. upisala postdiplomski studij krajinske arhitekture na Biotehniškom fakultetu u Ljubljani, te odslušala dvije studijske godine. Od Znanstveno – nastavnog vijeća Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1993. god. izabrana u znanstvenoistraživačko zvanje – istraživač suradnik u znanstvenom području agronomije. Kao ovlaštena krajobrazna arhitektica (članica Hrvatske komore arhiteketa i inženjera u graditeljstvu) izradila i izvodila projekte uređenja zelenih prostora različitih kategorija (turističkih objekata, stambenih zona i sl.), kao i idejna rješenja uređenja u sklopu urbanističkih planova za dubrovačko područje.
 
Od rujna 2002. godine suvlasnica poduzeća «Acanthus» d.o.o. za projektiranje i nadzor uređenja krajobraza.


SILVIA VLAHUŠIĆ
Rođena u Dubrovniku 1971. godine. Diplomirala na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Vrtlarstvo i oblikovanje pejzaža, 1996. godine, s radom pod naslovom «Hortikulturne značajke vrtova i perivoja otoka Lopuda».
 
U razdoblju 1997. – 1999. godine radi kao voditelj hortikulturnog uređenja u Hotelsko – turističkom centru «Dubrava – Babin kuk» na poslovima sanacije, planiranja i na osmišljavanju rekultivacije zelenih prostora nakon ratnih šteta.
 
Od 1999. – 2002. godine radi kao projektant u poduzeću Vrtlar d.o.o. Dubrovnik za javno zelenilo i hortikulturu, na poslovima izrade i izvođenja projekata uređenja zelenih prostora različitih kategorija (turističkih objekata, stambenih zona i sl.), te izrade planova za održavanje javnih zelenih površina grada Dubrovnika. Ovlaštena krajobrazna arhitektica, članica Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu.
 
Od rujna 2002. godine suvlasnica poduzeća «Acanthus» d.o.o. za projektiranje i nadzor uređenja krajobraza.
 
 

IZLAGANJA, OBJAVLJENI RADOVI I RECENZIJE

-    «Oštećenja zelenih površina grada Dubrovnika od ratnih razaranja» – časopis «Hortikultura», 1992. god. Katarina Ogresta
-    Okrugli stol "Perivoj Đorđić – Mayneri" na Lopudu, izlaganje "Zelenilo perivoja – postojeće stanje", objavljeno u Zborniku dubrovačkog Primorja i otoka 1996. god. Silvia Nedeljkov
-    Prezentacija projekta parka Gradac, 1997. god. Katarina Ogresta
-    «S mirisom mora i pod udarom vjetra», članak o biljnim vrstama u vrtovima uz more, časopis «Flora», 1999. god. Silvia Nedeljkov
-    Izlaganja "Povijesni vrtovi otoka Lopuda" (Silvia Nedeljkov) i «Dubrovački parkovi» (Katarina Ogresta) u organizaciji Zavoda za povijesne vrtove Dubrovnik, 2002. god.
-    Recenzija knjige «Moj vrt – moj ponos» autora Darka Gjurgjana, Silvia Nedeljkov, 2004. god.
 

 

SUDJELOVANJA NA IZLOŽBAMA, NATJEČAJIMA I NAGRAĐENI RADOVI

-    Više nagrada (Zlatni stručak, Srebrni stručak) za izloške na Floraartu u Zagrebu poslijeratnih godina, autor Katarina Ogresta, JP Vrtlar
-    Sudjelovanje na svjetskoj izložbi cvijeća, Nantes, autor Katarina Ogresta, JP Vrtlar 1994. god.
-    Otkupljeni natječajni rad, kompleks Biskupija, blok 42 u Dubrovniku, suradnik za vrtno uređenje Silvia Nedeljkov, 1999. god.
-    Izložak na Floraartu u Zagrebu pod nazivom "Dalmatinska baština" – nagrada za najljepši detalj izložbe, autori Katarina Ogresta i Silvia Nedeljkov, Vrtlar d.o.o. 2002. god.
-    Otkupljeni natječajni rad – hotel „Rovinj“ u Rovinju, suradnici za hortikulturu Katarina Ogresta d. i. a. i Silvia Nedeljkov, d. i. agr. – VOP, 2006. god.
 

 

Top