REVIDENTNI RADOVI

PROJEKTI VRTNOG UREĐENJA:

-    Krovni vrtovi Vodovod d.o.o. Dubrovnik, 2002. god. Acanthus d.o.o.
-    Okoliš novih parkirališta u Mokošici, 2002. god. Acanthus d.o.o.
-    Park uz Posat, Dubrovnik, 2002. god. Acanthus d.o.o.
-    Okoliš stambeno – poslovnog objekta u Staroj Mokošici, 2003. god. Acanthus d.o.o.
-    Okoliš poslovnog objekta u Rožatu, 2004. god. Acanthus d.o.o.
-    Okoliš OŠ "Stjepan Radić" u Metkoviću, 2004. god. Acanthus d.o.o.    
-    Park na obali u Zatonu Velikom, 2004. god. Acanthus d.o.o.
-    Okoliš apart – hotela između Šetališta N. i M. Pucića i ulice Kardinala Stepinca, 2004. god. Acanthus d.o.o.
-    Okoliš platoa spomen obilježja Bistrina – Ston, 2004. god. Acanthus d.o.o.
-    Perivoj Đorđić – Mayneri na Lopudu, 2005. god. Acanthus d.o.o.
-    Područje spomen obilježja palima za Hrvatsku u Mandaljeni, 2005. god. Acanthus d.o.o.
-    Hotel «Grand» na Lopudu, 2005. god. Acanthus d.o.o.
-    Stambeno poslovni objekt s podzemnom garažom u Dubrovniku, 2005. god. Acanthus d.o.o.
-    Ljetnikovac Rubrizius – Galjuf – Doršner u Dubrovniku, 2006. god. Acanthus d.o.o.
-    OŠ „Slano“, područni odjel Šipanska luka, 2006. god. Acanthus d.o.o.
-    OŠ „Slano“, područni odjel Suđurađ, 2006. god. Acanthus d.o.o.
-    Auto kuća „Perak“ u Dubrovniku, 2006. god. Acanthus d.o.o.
-    Brgatska ulica, 2006. god. Acanthus d.o.o.
-    Obiteljska kuća Sršen u Dubrovniku, 2007. god. Acanthus d.o.o.
-    Villa „Elita“ u Dubrovniku, 2007. god. Acanthus d.o.o.
-    Hotel „Neptun“ u Dubrovniku, 2007. god. Acanthus d.o.o.
-    Kuća Borton na Lopudu, 2007. god. Acanthus d.o.o.
-    Hotel „Palma“ u Dubrovniku, 2007. god. Acanthus d.o.o.
-    Sinjska ulica, 2007. god. Acanthus d.o.o.
-    Okoliš apartmana, Luka šipanska, 2007. god. Acanthus d.o.o.
-    Vrt osnovne škole „Montovjerna“, 2008. god. Acanthus d.o.o.
-    Okoliš nove zgrade sveučilišta u Dubrovniku, 2008. god. Acanthus d.o.o.
-    Okoliš centra za marikulturu Bistrina, 2008. god. Acanthus d.o.o.
-    Okoliš stambene zgrade Ombla dvor, 2008. god. Acanthus d.o.o.
-    SOA Dubrovnik, 2009. god. Acanthus d.o.o.
-    Villa Pallace u Dubrovniku, 2009. god. Acanthus d.o.o.
-    Arle u ulici Matije Gubca, 2009. god. Acanthus d.o.o.
-    Obiteljska kuća Borton na Lopudu, 2009. god. Acanthus d.o.o.
 
IZVEDENI PROJEKTI VRTNOG UREĐENJA

-    Vrt obiteljske kuće Kralj u Dubrovniku, 2002. god. Acanthus d.o.o.
-    Okoliš parkirališta u blizini parka Gradac u Dubrovniku, 2002. god. Acanthus d.o.o.
-    Skverovi na križanju ulica A. Hebranga i Gruške obale, Dubrovnik, 2002. god. Acanthus d.o.o.
-    Park uz tvrđavu Revelin, Dubrovnik, 2003. god. Acanthus d.o.o.
-    Vrt obiteljske kuće Šarić, Dubrovnik, 2003. god. Acanthus d.o.o.
-    Okoliš sportske dvorane OŠ Mokošica, 2003. god. Acanthus d.o.o.
-    Stambeno – poslovni objekt u staroj Mokošici, 2003. god. Acanthus d.o.o.
-    Okoliš dječjeg vrtića u Metkoviću, 2003. god. Acanthus d.o.o.
-    Vrt obiteljske kuće Antunović u Orebiću, 2004. god. Acanthus d.o.o.
-    Okoliš hotela Lafodia na Lopudu, 2004. god. Acanthus d.o.o.
-    Krovni vrtovi hotela "Dubrovnik – President", Babin kuk, Dubrovnik, 2004. god. Acanthus d.o.o.
-    Vrt obiteljske kuće Rees – Roberts na Lopudu, 2004. god. Acanthus d.o.o.
-    Riva u Zatonu Velikom, 2005. god. Acanthus d.o.o.
-    Vrt obiteljske kuće Frigan na Lopudu 2005. god. Acanthus d.o.o.
-    Vrt obiteljske kuće Benussi u Dubrovniku, 2005. god. Acanthus d.o.o.
-    Zelena površina na križanju ulica Janjinska i Iva Vojnovića u Dubrovniku, 2006. god. Acanthus d.o.o.
-    Dubrovački autocentar Župa dubrovačka, 2006. god. Acanthus d.o.o.
-    Spomenik braniteljima Vjetreni mlin, 2006. god. Acanthus d.o.o.
-    Turistički ured Zaton Veliki, 2006. god. Acanthus d.o.o.
-    Okoliš Importanne Resort hotela u Dubrovniku, 2007. god. Acanthus d.o.o.
-    Obiteljska kuća Tolj u Zatonu Velikom, 2007. god. Acanthus d.o.o.
-    Obiteljska kuća Bruer u Dubrovniku, 2008. god. Acanthus d.o.o.
-    Villa Maestral u Trpnju, 2010. god. Acanthus d.o.o.
-    Obiteljski vrt Vladović-Relja, 2010. god. Acanthus d.o.o.
 
NADZOR PRI IZVOĐENJU RADOVA I ODRŽAVANI OBJEKTI

-    Hotel "Lapad", Dubrovnik, Acanthus d.o.o.
-    Hotel "Villa Vilina", Lopud, Acanthus d.o.o.
-    Hotel "Korčula", Korčula, Acanthus d.o.o.
-    Park Celestina Medovića u Kuni, 2005. god. Acanthus d.o.o.
-    Zelene površine na rivi Koločepa, Lopuda i Šipana, 2005/2006. god. Acanthus d.o.o.
-    Importanne resort hoteli, 2007. god. Acanthus d.o.o.
-    Obiteljska kuća Tolj u Zatonu Velikom, 2007. god. Acanthus d.o.o.
-    Hotel „Grand“ na Lopudu, 2008. god. Acanthus d.o.o.
-    Gradski park u Metkoviću, 2009. god. Acanthus d.o.o.
 
VALORIZACIJE

-    Plato Brsalje i park u Pilama, Dubrovnik, 2003. god. Acanthus d.o.o.
-    Park na Pločama i zelenilo oko Gimnazije, Dubrovnik, 2003. god. Acanthus d.o.o.
-    Zelena površina između Puta Republike i ulice Dr. A. Starčevića, Dubrovnik, 2003. god. Acanthus d.o.o.
-    Okoliš ex vojarne, Dubrovnik, 2004. god. Acanthus d.o.o.
-    Vrt ljetnikovca Rešetar – Jakovljević – Miš, Dubrovnik, 2004. god. Acanthus d.o.o.
-    Zelena površina u Rašici, Dubrovnik, 2004. god. Acanthus d.o.o.
-    Zelena površina na Medarevu, Dubrovnik, 2004. god. Acanthus d.o.o.
-    Zelene površine između hotela "Kompas" i "Neptun" u Dubrovniku, 2004. god. Acanthus d.o.o.
-    Perivoj Đorđić – Mayneri na Lopudu, 2004. god. Acanthus d.o.o.
-    Vrt Foretić na Korčuli, 2005. god. Acanthus d.o.o.
-    Hotel «Grand» na Lopudu, 2005. god. Acanthus d.o.o.
-    Ljetnikovac Rubrizius – Galjuf – Doršner u Dubrovniku, 2006. god. Acanthus d.o.o.
-    Zelena površina na padini između ulica G. Rajčevića i Iva Vojnovića, 2006. god. Acanthus d.o.o.
-    Zelena površina u Sv. Jakovu u Dubrovniku, 2006. god. Acanthus d.o.o.
-    Povijesni vrt Sorkočević – Jordan u Dubrovniku, 2007. god. Acanthus d.o.o.
-    Hotel „Jadran“ u Dubrovniku, 2007. god. Acanthus d.o.o.
-    Vojno groblje u Gospinom polju u Dubrovniku, 2007. god. Acanthus d.o.o.
-    Gradski park na Trgu kralja Tomislava u Metkoviću, 2007. god. Acanthus d.o.o.
-    Okoliš zgrade stare bolnice u Dubrovniku (novo Sveučilište), 2007. god. Acanthus d.o.o.
-    Sinjska ulica u Dubrovniku, 2007. god. Acanthus d.o.o.
-    Vrt dominikanskog samostana Sv. Nikole na Lopudu, 2008. god. Acanthus d.o.o.
-    Zelenilo na šetnici N. i M. Pucića u Dubrovniku, 2008. god. Acanthus d.o.o.
-    Zelenilo na č. zem. 2339 k. o. Gruž u Dubrovniku, 2008. god. Acanthus d.o.o.
-    SOA u Dubrovniku, 2009. god. Acanthus d.o.o.
-    Obiteljski vrt Tomaš na Koločepu, 2009. god. Acanthus d.o.o.
-    Okoliš lugareve kuće na Lokrumu, 2009. god. Acanthus d.o.o.
-    Zona za rekreaciju u Slanome, 2010. god. Acanthus d.o.o.
-    Zelenilo na č. zem. 4742/1 k. o. Dubrovnik, 2010. god. Acanthus d.o.o.
-    Hotel Osmine u Slanome, 2010. god. Acanthus d.o.o.
-    Zelena površina u Solinskoj ulici u Dubrovniku, 2010. god. Acanthus d.o.o.
-    Postojeće stanje vegetacija za detaljni plan uređenja Tamarić u Mokošici, 2010. god. Acanthus d.o.o.
 
ELABORATI, ANALIZE I VREDNOVANJA

-    Analiza postojećeg stanja s prijedlogom intervencija na zelenim površinama užeg područja grada Dubrovnika, 2003. god. Acanthus d.o.o.
-    Vrednovanje vrtno – arhitektonske cjeline hotela "Grand" na Lopudu, 2004. god. Acanthus d.o.o.
-    Analiza postojećeg stanja zelenih površina na potezu Solska baza – Ilijina glavica, 2004. god. Acanthus d.o.o.
-    Stanje zelenih površina hotela «Hilton – Imperial» u Dubrovniku, 2006. god. Acanthus d.o.o.
-    Procjena zatečenog stanja okoliša hotela «Neptun» u Dubrovniku, 2006. god. Acanthus d.o.o.
-    Procjena stanja zelenih površina hotela „Hilton Imperial“ u Dubrovniku, 2006. god. Acanthus d.o.o.
-    Procjena stanja zelenih površina hotela „Neptun“ u Dubrovniku, 2006. god. Acanthus d.o.o.
-    Analiza stanja zelenih površina obalnog pojasa Slanoga s prijedlogom zahvata, 2010. god. Acanthus d.o.o.
Top