PROJEKTI VRTNOG UREĐENJA:

- Krovni vrtovi Vodovod d.o.o. Dubrovnik, 2002. god. Acanthus d.o.o.
- Okoliš novih parkirališta u Mokošici, 2002. god. Acanthus d.o.o.
- Park uz Posat, Dubrovnik, 2002. god. Acanthus d.o.o.
- Okoliš stambeno – poslovnog objekta u Staroj Mokošici, 2003. god. Acanthus d.o.o.
- Okoliš poslovnog objekta u Rožatu, 2004. god. Acanthus d.o.o.
- Okoliš OŠ "Stjepan Radić" u Metkoviću, 2004. god. Acanthus d.o.o.
- Park na obali u Zatonu Velikom, 2004. god. Acanthus d.o.o.
- Okoliš apart – hotela između Šetališta N. i M. Pucića i ulice Kardinala Stepinca, 2004. god. Acanthus d.o.o.
- Okoliš platoa spomen obilježja Bistrina – Ston, 2004. god. Acanthus d.o.o.
- Perivoj Đorđić – Mayneri na Lopudu, 2005. god. Acanthus d.o.o.
- Područje spomen obilježja palima za Hrvatsku u Mandaljeni, 2005. god. Acanthus d.o.o.
- Hotel «Grand» na Lopudu, 2005. god. Acanthus d.o.o.
- Stambeno poslovni objekt s podzemnom garažom u Dubrovniku, 2005. god. Acanthus d.o.o.
- Ljetnikovac Rubrizius – Galjuf – Doršner u Dubrovniku, 2006. god. Acanthus d.o.o.
- OŠ „Slano“, područni odjel Šipanska luka, 2006. god. Acanthus d.o.o.
- OŠ „Slano“, područni odjel Suđurađ, 2006. god. Acanthus d.o.o.
- Auto kuća „Perak“ u Dubrovniku, 2006. god. Acanthus d.o.o.
- Brgatska ulica, 2006. god. Acanthus d.o.o.
- Obiteljska kuća Sršen u Dubrovniku, 2007. god. Acanthus d.o.o.
- Villa „Elita“ u Dubrovniku, 2007. god. Acanthus d.o.o.
- Hotel „Neptun“ u Dubrovniku, 2007. god. Acanthus d.o.o.
- Kuća Borton na Lopudu, 2007. god. Acanthus d.o.o.
- Hotel „Palma“ u Dubrovniku, 2007. god. Acanthus d.o.o.
- Sinjska ulica, 2007. god. Acanthus d.o.o.
- Okoliš apartmana, Luka šipanska, 2007. god. Acanthus d.o.o.
- Vrt osnovne škole „Montovjerna“, 2008. god. Acanthus d.o.o.
- Okoliš nove zgrade sveučilišta u Dubrovniku, 2008. god. Acanthus d.o.o.
- Okoliš centra za marikulturu Bistrina, 2008. god. Acanthus d.o.o.
- Okoliš stambene zgrade Ombla dvor, 2008. god. Acanthus d.o.o.
- Hotel Kompas u Dubrovniku, 2008. god. Acanthus d.o.o.
- SOA Dubrovnik, 2009. god. Acanthus d.o.o.
- Villa Pallace u Dubrovniku, 2009. god. Acanthus d.o.o.
- Arle u ulici Matije Gubca, 2009. god. Acanthus d.o.o.
- Obiteljska kuća Borton na Lopudu, 2009. god. Acanthus d.o.o.
- Hotel Osmine u Slanome, 2010. god. Acanthus d.o.o.
- HZMO PS Dubrovnik, 2010. god. Acanthus d.o.o.
- Stambeni objekt u Solinskoj ulici u Dubrovniku, 2010. god. Acanthus d.o.o.

IZVEDENI PROJEKTI VRTNOG UREĐENJA

- Vrt obiteljske kuće Kralj u Dubrovniku, 2002. god. Acanthus d.o.o.
- Okoliš parkirališta u blizini parka Gradac u Dubrovniku, 2002. god. Acanthus d.o.o.
- Skverovi na križanju ulica A. Hebranga i Gruške obale, Dubrovnik, 2002. god. Acanthus d.o.o.
- Park uz tvrđavu Revelin, Dubrovnik, 2003. god. Acanthus d.o.o.
- Vrt obiteljske kuće Šarić, Dubrovnik, 2003. god. Acanthus d.o.o.
- Okoliš sportske dvorane OŠ Mokošica, 2003. god. Acanthus d.o.o.
- Stambeno – poslovni objekt u staroj Mokošici, 2003. god. Acanthus d.o.o.
- Okoliš dječjeg vrtića u Metkoviću, 2003. god. Acanthus d.o.o.
- Vrt obiteljske kuće Antunović u Orebiću, 2004. god. Acanthus d.o.o.
- Stambeno poslovni objekt u Gružu, 2004. god. Acanthus d.o.o.
- Okoliš hotela Lafodia na Lopudu, 2004. god. Acanthus d.o.o.
- Krovni vrtovi hotela "Dubrovnik – President", Babin kuk, Dubrovnik, 2004. god. Acanthus d.o.o.
- Vrt obiteljske kuće Rees – Roberts na Lopudu, 2004. god. Acanthus d.o.o.
- Riva u Zatonu Velikom, 2005. god. Acanthus d.o.o.
- Vrt obiteljske kuće Frigan na Lopudu 2005. god. Acanthus d.o.o.
- Vrt obiteljske kuće Benussi u Dubrovniku, 2005. god. Acanthus d.o.o.
- Zelena površina na križanju ulica Janjinska i Iva Vojnovića u Dubrovniku, 2006. god. Acanthus d.o.o.
- Dubrovački autocentar Župa dubrovačka, 2006. god. Acanthus d.o.o.
- Vrt obiteljske kuće Monković u Cavtatu, 2006. god. Acanthus d.o.o.
- Spomenik braniteljima Vjetreni mlin, 2006. god. Acanthus d.o.o.
- Turistički ured Zaton Veliki, 2006. god. Acanthus d.o.o.
- Okoliš Importanne Resort hotela u Dubrovniku, 2007. god. Acanthus d.o.o.
- Obiteljska kuća Tolj u Zatonu Velikom, 2007. god. Acanthus d.o.o.
- Obiteljska kuća Bruer u Dubrovniku, 2008. god. Acanthus d.o.o.
- Hotel „Admiral“, Slano, 2008. god. Acanthus d.o.o.
- Obiteljska kuća Barle u Dubrovniku, 2008. god. Acanthus d.o.o.
- Villa „Petra“ u Dubrovniku, 2008. god. Acanthus d.o.o.
- Villa Tarle u Zagrebu, 2009. god. Acanthus d.o.o.
- Stambeni objekt Gredelj u Zagrebu, 2009. god. Acanthus d.o.o.
- Villa Maestral u Trpnju, 2010. god. Acanthus d.o.o.
- Obiteljski vrt Vladović-Relja, 2010. god. Acanthus d.o.o.

NADZOR PRI IZVOĐENJU RADOVA I ODRŽAVANI OBJEKTI

- Hotel "Lapad", Dubrovnik, Acanthus d.o.o.
- Hotel "Villa Vilina", Lopud, Acanthus d.o.o.
- Hotel "Korčula", Korčula, Acanthus d.o.o.
- Park Celestina Medovića u Kuni, 2005. god. Acanthus d.o.o.
- Zelene površine na rivi Koločepa, Lopuda i Šipana, 2005/2006. god. Acanthus d.o.o.
- Importanne resort hoteli, 2007. god. Acanthus d.o.o.
- Obiteljska kuća Tolj u Zatonu Velikom, 2007. god. Acanthus d.o.o.
- Hotel „Grand“ na Lopudu, 2008. god. Acanthus d.o.o.
- Gradski park u Metkoviću, 2009. god. Acanthus d.o.o.

VALORIZACIJE

- Plato Brsalje i park u Pilama, Dubrovnik, 2003. god. Acanthus d.o.o.
- Park na Pločama i zelenilo oko Gimnazije, Dubrovnik, 2003. god. Acanthus d.o.o.
- Zelena površina između Puta Republike i ulice Dr. A. Starčevića, Dubrovnik, 2003. god. Acanthus d.o.o.
- Okoliš ex vojarne, Dubrovnik, 2004. god. Acanthus d.o.o.
- Vrt ljetnikovca Rešetar – Jakovljević – Miš, Dubrovnik, 2004. god. Acanthus d.o.o.
- Zelena površina u Rašici, Dubrovnik, 2004. god. Acanthus d.o.o.
- Zelena površina na Medarevu, Dubrovnik, 2004. god. Acanthus d.o.o.
- Zelene površine između hotela "Kompas" i "Neptun" u Dubrovniku, 2004. god. Acanthus d.o.o.
- Perivoj Đorđić – Mayneri na Lopudu, 2004. god. Acanthus d.o.o.
- Vrt Foretić na Korčuli, 2005. god. Acanthus d.o.o.
- Hotel «Grand» na Lopudu, 2005. god. Acanthus d.o.o.
- Ljetnikovac Rubrizius – Galjuf – Doršner u Dubrovniku, 2006. god. Acanthus d.o.o.
- Zelena površina na padini između ulica G. Rajčevića i Iva Vojnovića, 2006. god. Acanthus d.o.o.
- Zelena površina u Sv. Jakovu u Dubrovniku, 2006. god. Acanthus d.o.o.
- Povijesni vrt Sorkočević – Jordan u Dubrovniku, 2007. god. Acanthus d.o.o.
- Hotel „Jadran“ u Dubrovniku, 2007. god. Acanthus d.o.o.
- Vojno groblje u Gospinom polju u Dubrovniku, 2007. god. Acanthus d.o.o.
- Gradski park na Trgu kralja Tomislava u Metkoviću, 2007. god. Acanthus d.o.o.
- Okoliš zgrade stare bolnice u Dubrovniku (novo Sveučilište), 2007. god. Acanthus d.o.o.
- Sinjska ulica u Dubrovniku, 2007. god. Acanthus d.o.o.
- Vrt dominikanskog samostana Sv. Nikole na Lopudu, 2008. god. Acanthus d.o.o.
- Zelenilo na šetnici N. i M. Pucića u Dubrovniku, 2008. god. Acanthus d.o.o.
- Zelenilo na č. zem. 2339 k. o. Gruž u Dubrovniku, 2008. god. Acanthus d.o.o.
- SOA u Dubrovniku, 2009. god. Acanthus d.o.o.
- Obiteljski vrt Tomaš na Koločepu, 2009. god. Acanthus d.o.o.
- Okoliš lugareve kuće na Lokrumu, 2009. god. Acanthus d.o.o.
- Hotel Splendid u Dubrovniku, 2009. god. Acanthus d.o.o.
- Zona za rekreaciju u Slanome, 2010. god. Acanthus d.o.o.
- Zelenilo na č. zem. 4742/1 k. o. Dubrovnik, 2010. god. Acanthus d.o.o.
- Hotel Osmine u Slanome, 2010. god. Acanthus d.o.o.
- Zelena površina u Solinskoj ulici u Dubrovniku, 2010. god. Acanthus d.o.o.
- Postojeće stanje vegetacija za detaljni plan uređenja Tamarić u Mokošici, 2010. god. Acanthus d.o.o.

ELABORATI, ANALIZE I VREDNOVANJA

- Analiza postojećeg stanja s prijedlogom intervencija na zelenim površinama užeg područja grada Dubrovnika, 2003. god. Acanthus d.o.o.
- Vrednovanje vrtno – arhitektonske cjeline hotela "Grand" na Lopudu, 2004. god. Acanthus d.o.o.
- Analiza postojećeg stanja zelenih površina na potezu Solska baza – Ilijina glavica, 2004. god. Acanthus d.o.o.
- Stanje zelenih površina hotela «Hilton – Imperial» u Dubrovniku, 2006. god. Acanthus d.o.o.
- Procjena zatečenog stanja okoliša hotela «Neptun» u Dubrovniku, 2006. god. Acanthus d.o.o.
- Procjena stanja zelenih površina hotela „Hilton Imperial“ u Dubrovniku, 2006. god. Acanthus d.o.o.
- Procjena stanja zelenih površina hotela „Neptun“ u Dubrovniku, 2006. god. Acanthus d.o.o.
- Analiza stanja zelenih površina obalnog pojasa Slanoga s prijedlogom zahvata, 2010. god. Acanthus d.o.o.